Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzwola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-12
Organ wydający:Rada Gminy Dzwola
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 116 pozycja: 2048
Hasła:alkohol

UCHWAŁA NR VII/49/2011 RADY GMINY DZWOLA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzwola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) Rada Gminy Dzwola uchwala, co następuje: § 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży winny być usytuowane w odległości co najmniej 10 m od: 1) kościołów i cmentarzy, 2) szkół i przedszkoli. 2. Odległość, o której mowa w ust. 1, mierzona jest najkrótszą drogą od wejścia na teren obiektu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. § 2. Tracą moc: 1) Uchwała Nr XV/82/97 Rady Gminy Dzwola z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dzwola miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów; 2) Uchwała Nr IV/16/99 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/82/97 Rady Gminy Dzwola z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dzwola miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Id: RSZZJ-XVYDQ-JTUHY-LSQUE-YYEOZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/187/2010 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/139/09 Rady Gminy Dzwola z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzwola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/219/2009 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubycza Królewska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVI/83/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

  W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.271.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy Szastarka z dnia 21 czerwca 2011 r. w części.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.268.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 42 Rady Gminy Spiczyn z dnia 17 czerwca 2011 r. w części.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.413.265.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 37 Rady Gminy Spiczyn z dnia 17 czerwca 2011 r. w części.

 • uchwała nr X/53/11 Rady Miasta Terespol z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Terespol.

 • uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Szastarka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Szastarka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.