Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-30
Organ wydający:Rada Miejska w Zwierzyńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 147 pozycja: 2421
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XV/84/11 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej  w Zwierzyńcu  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654/ oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm./ ­ Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:  § 1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Zwierzyńcu.  § 2. Zaprzestanie świadczenia świadczeń zdrowotnych nastąpi w dniu 31 grudnia 2011 r.  § 3. Otwarcie likwidacji nastąpi w dniu 18 sierpnia 2011 r. a jej zakończenie nastąpi do dnia 29 lutego 2012 r.  § 4. Składniki  materialne  pozostałe  po  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu przekazane zostaną protokołem zdawczo­odbiorczym Urzędowi Miejskiemu  w Zwierzyńcu.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej  Andrzej Budzyński

Id: SREIL­MERAI­EBSDG­DNCEK­EZMVH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.464

  uchwała nr XLVI/369/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/296/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 października 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji w celu przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej ? Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ulicy Piłsudskiego i Moniuszki w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.614

  uchwała nr PR.0007.294.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b nadanego Uchwałą Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach oraz zakładach karnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • uchwała nr X/104/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa

 • uchwała nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/351/05 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.