Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/86/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Dorohusk
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 199 pozycja: 3065
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XVII/86/2011 RADY GMINY DOROHUSK z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje : § 1. Zwalnia się od podatku rolnego : 1) grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej , z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 2) grunty zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności o charakterze pożytku publicznego . § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dorohusk .  § 4. Traci moc Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie  wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011 roku Nr 20 poz 529).  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy Ewa Prystupa  

ID: NLAOX-GACCB-XHGFK-KSKOL-HNLKR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 63 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

  W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/85/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2012 .

 • uchwała nr XVII/84/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • uchwała nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 21 listopada 2011r. w Biłgoraju  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Biłgoraj na 2012 rok.

 • uchwała nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 21 listopada 2011r. w Biłgoraju  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 21 listopada 2011r. w Biłgoraju  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biłgoraj na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.