Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-02-15
Organ wydający:Rada Gminy Dorohusk
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 20 pozycja: 529
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY GMINY DOROHUSK z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz.U. z 2006 r. Nr 136,poz.969 z późn. zm.) -Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zwalnia się od podatku rolnego: 1) grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 2) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (oznaczone symbolem W). § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dorohusk.  § 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/128/08 Rady Gminy Dorohusk z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie  wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2009 roku Nr 15, poz.562).  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy Ewa Prystupa  

ID: TXJDK-TMDMU-RNJVK-HRPQU-FSLEK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 63 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/86/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

  W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Czemierniki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 • uchwała nr III/20/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Bełżec z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec

 • uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Bełżec z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr II/12/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bialskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.