Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Siedliszcze
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 211 pozycja: 3427
Hasła:

UCHWAŁA NR X/56/11 RADY GMINY SIEDLISZCZE z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591,  z późn.zm.)  i art.13e  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (Dz.U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.969) uchwala się, co następuje:  § 1. W uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  od podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2007 r. Nr 15, poz.481) w § 1 skreśla się pkt 2.  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   


Przewodniczący Rady  mgr Wiesław Prażnowski

Id: WHUTC­QBDPW­TJJBL­SEQNO­KFKWB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 63 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/86/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

  W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.

 • uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.