Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-02-18
Organ wydający:Rada Miejska w Kocku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 22 pozycja: 574
Hasła:zmiana uchwały

UCHWAŁA NR IV/21/10 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) - Rada Miejska w Kocku uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXVIII/220/2005 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego w §1 uchyla się ust. 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Id: ZLNQM-RIHPV-OKWPN-XXVUJ-JAIYP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 63 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/86/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

  W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Hanna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 r.

 • uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Hanna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Hanna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna

 • uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Dzwola z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr LXII/310/10 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowy Bidaczów i Stary Bidaczów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.