Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:Rada Miejska w Torzymiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 75 pozycja: 1402
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR VII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym § 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 czerwca 2002 Nr XXXI/247/02 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w następujący sposób: 1) W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 1 Miasto: TORZYM dodaje się nazwy ulic: Piastowska , C.K. Norwida, B. Prusa ,W. Reymonta 2) W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 2 Miasto: TORZYM dodaje się nazwy ulic: Brzozowa , Klonowa, Miodowa, Nowa ,Poznańska , Słowiańska , Świerkowa, Zielona § 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim. § 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Zbigniew Wołoncewicz

Załącznik do Uchwały Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.docx Załącznik do uchwały Nr VII.39.11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2011r.

Id: NGNHM-NSPYT-JMSNK-LVYYK-FOOHN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/492/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 81, 82, 83, 84, 86, 87 w obrębie Mierzęcin.

 • zarządzenie nr 213 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła

 • uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok

 • uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowj Gminy Krosno Odrzańskie na 2011 rok.

 • uchwała nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.