Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Miasta Gozdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 1840
Hasła:komunalna gospodarka

Uchwała Nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1. Każdorazowe  wnoszenie,  cofanie  i zbywanie  udziałów  i akcji  przez  Burmistrza  Miasta  Gozdnica  może  odbywać  się  wyłącznie  po  uprzednim  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  właściwej  komisji  Rady  Miasta  Gozdnica  do  spraw budżetu.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubuskiego. 

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.666.5563

  uchwała nr XLVIII/262//2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.3376

  uchwała nr IX/124/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.922

  uchwała nr LXII / 477 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Strzeleczki

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa

 • uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w miejscowości Tuplice

 • uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/126/2009 rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.

 • uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.