Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-05-22
Organ wydający:Rada Miejska w Dobiegniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1065
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się następujące regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew: 1. Regulamin korzystania z Międzynarodowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ?Leśna? przy ul. Leśnej w Dobiegniewie, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Regulamin korzystania z Hali Sportowej przy ul. Leśnej, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Regulamin korzystania z Kompleksu Sportowego ? Orlik 2012? przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Regulamin korzystania z Kompleksu Sportowego przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Radęcin oraz Osiek stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Regulamin korzystania z boiska sportowego w miejscowościach Rolewice i Mierzęcin stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały. 6. Regulamin korzystania z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli przy Jeziorze Osiek, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały. 7. Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych przy Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli ? pole namiotowe, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały. § 2. Burmistrz Dobiegniewa Zarządzeniem ustali wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportoworekreacyjnych i turystycznych podanych w niniejszej uchwale. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Karpiński


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1065

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. Zalacznik4.doc Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. Zalacznik5.doc Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012 r. Zalacznik6.doc Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. Zalacznik7.doc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1130

  uchwała nr XVII/217/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Pszczyna ? siłownia na stadionie miejskim przy ulicy Bogedaina 22 w Pszczynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.869

  uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2501

  uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.400

  uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo ? rekreacyjnych w Kudowie ? Zdroju

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skwierzyna oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.