Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/118/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Powiatu w Sulęcinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1158
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

12:34

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Na podstawie podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącą w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sulęcinie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Bogdan Kuzyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/122/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sulęcinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/120/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły dla Dorosłych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/123/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

  Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/281/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXVIII/280/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXVIII/276/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury ?Małyszyn?

 • uchwała nr XXVIII/275/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.181.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2012r. Uzasadnienie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.