Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/329/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-22
Organ wydający:Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1236
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:30

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2012 r. Anna Zacharia; LUW Poz. 1236

UCHWAŁA NR XXX/329/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. przekształca się Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 64 C, kształcącą w cyklu 2 ? letnim, która z dniem 01 września 2012 r. staje się zasadniczą szkołą zawodową o 3 ? letnim cyklu kształcenia. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/330/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/331/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/332/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/281/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr I SA/Go 529/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. akt I SA/Go 529/10 wraz z uzasadnieniem.

zamów dokument

Porady prawne

 • Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

  Czy mogę zaliczyć okres prowadzonej działalności gospodarczej do stażu pracy wymaganego do otrzymania uprawnień urlopowych?

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego a licencjat

  Przyjęłam pracownicę w dniu 01.10.2004 roku, która dostarczyła dyplom ukończenia licencjatu. W ciągu zatrudnienia do 01.10.2006 roku, bo z tym dniem zakończyła się (...)

 • Wyliczenie urlopu

  Mam zamiar zatrudnić pracownicę na okres próbny 2 miesięcy od 25.09.2007r. Już otrzymałam od osoby ubiegającej się o zatrudnienie świadectwa pracy na łącznie 7 (...)

 • Wymiar urlopu w roku 1975

  Jaka była w sierpniu 1975 r. przysługująca ilość dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika który rozpoczął swoją pierwszą w życiu pracę w w przedsiębiorstwie państwowym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rejestr Wojewody Lubuskiego Wojewódzki rejestr Domów Pomocy Społecznej

 • uchwała nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Drezdenka

 • uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.204.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane