Logowanie

Tytuł:

wyrok nr II SA/Go 254/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.05.2012 r., w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administarcyjny w Gorzowie Wielkopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1439
Hasła:wyroki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:02

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas (spr) Sędziowie Sędzia WSA Michał Ruszyński Sędzia WSA Joanna Brzezińska Protokolant sekretarz sądowy Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2012r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego we Wschowie na uchwałę Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 września 2011r. Nr X/66/11 w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały, II. w pozostałej części skargę oddala, III. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 165/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.03.2012 r., sygn. akt II SA/Go 165/12 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drezdenko

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 584/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 października 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt II SA/Go 584/11 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 576/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zdnia 28.09.2011 r., sygn. akt II SA/Go 576/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr I SA/Go 490/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.09.2011 r., syg. akt I SA/Go 490/11, w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 558/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 558/11 z dnia 22 września 2011 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (...) na terenie Miasta i Gminy Dobigniew

zamów dokument

Porady prawne

 • Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

  Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność części przepisów uchwały, na mocy której zbywane są gminne lokale mieszkalne. W wyroku (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

  Skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Czy NSA może rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, czy jedynie oddalić skargę (...)

 • Droga do wyegzekwowania posiadanego wyroku WSA

  Jestem w posiadaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok uchyla zaskarżony rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz poprzedzający go rozkaz (...)

 • Uchylenie decyzji administracyjnej

  WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Zbąszynka z dnia 4 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2011rok

 • uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

 • uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku

 • uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 • uchwała nr XIX.120.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.