Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1588

Tytuł:

uchwała nr XX/148/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Powiatu Świebodzińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1588
Hasła:przedszkola,oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. 11:35:08

w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5 i 5b, art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zakłada się z dniem 1 września 2012r. Przedszkole Specjalne z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 19. 2. Przedszkole, o którym mowa w ust. 1, przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością która utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego. 3. Przedszkole, o którym mowa w ust. 1, będzie funkcjonować w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 19 i jest Ośrodkowi podporządkowane organizacyjnie. 4. Dyrektorem Przedszkola Specjalnego jest Dyrektor Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. § 2. 1. Przedszkole Specjalne działa na podstawie statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. 2. Zobowiązuje się Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie do dostosowania zapisów statutu Ośrodka, do zmian wynikających z przepisów niniejszej uchwały. § 3. Uchwała stanowi akt założycielski przedszkola. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Alojzy Jokiel

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5860

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1595

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.280.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2011.523.5279

  uchwała nr XII/125/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia, udzielane przez Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/60/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym im. dr L. Wierusza w Świebodzinie

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie załozenia i prowadzenia przedszkola specjalnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty postępowania w sprawie nieletniego

  Przed sądem rodzinnym toczy się sprawa, w której jest oskarżony mój syn lat 15 o to, że kierował skuterem i nie zachował bezpieczeństwa na drodze. W trakcie tego (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Wypowiedzenie w trakcie urlopu przez pracownika

  Jestem na urlopie wychowawczym. Zaraz po tym urlopie zamierzam podjąć pracę w innej firmie. Jak rozwiązać dotychczasową umowę o pracę na czas nieokreślony (pracuję (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1587

  uchwała nr XXVIII/266/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1586

  uchwała nr XXXIII/163/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1585

  uchwała nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kożuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1584

  uchwała nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1583

  uchwała nr XX/75/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26.05.2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.