Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2489

Tytuł:

rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Kamionka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2489
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2489

14:25:41

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBARTOWIE z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Kamionka. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 60, poz.372, Nr 78, poz.513) zarządza się co następuje: § 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Kamionka (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego Nr 196, poz.3014). § 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamionka. § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie Konrad Saweczko




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 11 października 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu miasta Lublin

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia rozporzadzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Podedwórze

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku z dnia 5 października 2010r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Piaski.

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Chodel

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.184.345

  rozporządzenie nr 2/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach z dnia 13.07.2011r. dotyczącego zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Katowice (2469)

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2488

  uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2487

  uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy Konstantynów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstantynów

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2486

  uchwała nr 512/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2485

  uchwała nr XIII/67/12 Rady Gminy Jarczowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2484

  uchwała nr XV/78/12 Rady Gminy Jarczowie z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.