Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2495

Tytuł:

uchwała nr XX/115/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tyszowce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Miejska w Tyszowcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2495
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2495

UCHWAŁA NR XX/115/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W TYSZOWCACH z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tyszowce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) - Rada Miejska, działając na wniosek Burmistrza Tyszowiec uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Tyszowce na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i sołectwach. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Tyszowcach wyłonionej w wyborach na lata 2010 - 2014. Przewodniczący Rady Zofia Czarnecka


12:40:28

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2495

Załącznik do Uchwały Nr XX/115/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012 r.

Numer okręgu 1 1

Granice okręgu miejscowość / ulica 2 TYSZOWCE /HETMAŃSKA TYSZOWCE /JURYDYKA TYSZOWCE/ KILIŃSKIEGO TYSZOWCE /KONFEDERACJI TYSZOWIECKIEJ TYSZOWCE /NADRZECZNA TYSZOWCE /NIEZGODY TYSZOWCE /OGRODOWA TYSZOWCE /PARTYZANTÓW TYSZOWCE /RYNEK TYSZOWCE /SPORTOWA TYSZOWCE /SZEWSKA TYSZOWCE /SZWEDZKA TYSZOWCE /TARGOWA TYSZOWCE /ARMII KRAJOWEJ Nr 15 TYSZOWCE /KOŚCIELNA TYSZOWCE /ŁUKASZEWSKIEGO ANTONIEGO TYSZOWCE /PODGÓRZE TYSZOWCE /SZKOLNA TYSZOWCE /CZARNIECKIEGO Nr parzyste TYSZOWCE /3 MAJA Nr parzyste TYSZOWCE /3 MAJA Nr nieparzyste TYSZOWCE /ŚREDNIA TYSZOWCE /MAŁA TYSZOWCE /WIELKA od nr 1 do nr 100 TYSZOWCE /KĄTEK TYSZOWCE /ARMII KRAJOWEJ od Nr 1 do nr 13 i od nr 2 do nr 10 TYSZOWCE /POLNA TYSZOWCE /CZARNIECKIEGO Nr nieparzyste TYSZOWCE /WIELKA nr 101, nr 101A i nr 101B TYSZOWCE /SŁONECZNA TYSZOWCE /JAŚMINOWA

Liczba radnych wybieranych w okręgu 3 1

2

1

3

1

4

1

5

1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2495

1 6 7

2 ZAMŁYNIE WOJCIECHÓWKA LIPOWIEC MIKULIN PODBÓR KLĄTWY PRZEWALE MARYSIN NIEDŹWIEDZIA GÓRA CZARTOWCZYK KAZIMIERÓWKA WAKIJÓW CZERMNO PERESPA PERESPA - KOLONIA RUDKA CZARTOWIEC CZARTOWIEC - KOLONIA SOBÓL

3 1 1

8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1 1 1

15

1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2494

  uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2493

  uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2492

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.246.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Puławskiego, w części obejmującej § 14 ust. 6 w brzmieniu: ?wyłącznie z ważnych powodów?, § 24 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu: ?po spełnieniu wymogów określonych w odrębnej uchwale Rady w sprawie zasad i trybu występowania z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę? oraz § 28 ust. 4 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2491

  uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Puławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2490

  aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 2 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 lipca 2005 r. w Puławach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.