Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-26
Organ wydający:Rada Gminy Adamów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 545
Hasła:podatek rolny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 26 stycznia 2012 r. Poz. 545

UCHWAŁA NR XI/59/11 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. /M. P. Nr 95, poz. 969/ z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2012 rok. Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Bujak

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr XIX/88/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.300.3

  uchwała nr 41/X/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.303.3

  uchwała nr 53/X/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.302.3

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Karczmiska.

 • uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.