Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 708
Hasła:podatek od posiadania psów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 708 ?

Uzasadnienie Na podstawie Art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późń. zm.), Rada Miejska może zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W uchwale Nr XV/129/11 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, okreslony został inkasent tej opłaty. Z powodów osobistych, określony inkasent nie może pobierać opłaty od posiadania psów, wobec powyższego przedstawiony Wysokiej Radzie peojekt uchwaly przewiduje określenie nowej osoby jako inkasenta opłaty.

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom Gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz nadawania wyróżnienia Honorowy Tytuł ?Mecenasa Sportu? Strzelec Krajeńskich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012r.

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek

 • zestawienie Burmistrza Słubic z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Słubice

 • uchwała nr 0007.179.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.