Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Annabrzeskie Wąwozy"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 716
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170 , Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337. 2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone: - Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144). - Rezerwat przyrody ?Annabrzeskie Wąwozy? został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1977r. Nr 19, poz. 107), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 716

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat

Podział administracyjny Powiat nowosolski Gmina Bytom Odrzański

Podział geodezyjny Obręb Bonów Nr działki ewidencyjnej 334 RDLP

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu Własność Nadleśnictwo Szprotawa Leśnictwo Nowe Miasteczko Oddział 321 Pododdział a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, Skarb Państwa m, n, o ,p r, s, t, w, x, y, w zarządzie Państwowego z, ax, linie Gospodarstwa LeśnegoLasy Państwowe

Powierzchnia działki ewidencyjnej ha 29,60

Zielona Góra

nowosolski

Bytom Odrzański

Bonów

335

Zielona Góra

Szprotawa

Nowe Miasteczko

322

a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, Skarb Państwa drogi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa LeśnegoLasy Państwowe

26,51

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 716 ?

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  zarządzenie nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Cisowy Jar?1)

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  zarządzenie nr 44 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Jezioro Martwe?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  zarządzenie nr 45 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Zielony Mechacz?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 13/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji rezerwatu przyrody ?Śmiechowice?

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 18/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 9/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dębowiec"

 • zarządzenie nr 8/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Wrzosiec".

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec  przeprowadzonych w dniu 25 marca 2012 r.

 • uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku.

 • uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.