Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

uchwała nr 124/285/08 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-02-13
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Prudniku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 137
Hasła:apteki

Uchwała Nr 124/285/08 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2009 Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: § 1.1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2009 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Radosław Roszkowski Józef Skiba Piotr Hanusiak Janusz Siano Ludwik Ziubrzyński

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/402/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1428

  uchwała nr VI/33/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.364.6546

  uchwała nr XV/72/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.375

  uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVII/253/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr 87/240/09 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIII/122/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja nr . Starosty Nyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.