Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 12 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-07-24
Organ wydający:Komisarz Wyborczy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 56 pozycja: 943
Hasła:obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II z dnia 12 lipca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), Komisarz Wyborczy w Opolu II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r. I. A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. C. Wybrano 1 radnego. II. A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu. III. Wyniki wyborów: Okręg wyborczy nr 5, w którym wybierano 1 radnego. A. Wybory odbyły się. B. Głosowania nie przeprowadzono. C. Radnym został wybrany: z listy nr 1 KWW MN 1) Kus Roman Artur D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Komisarz Wyborczy Paweł Mehl

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5540

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4199

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4535

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1390

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Dębie przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4602

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 1 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gielniowie przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

  W dniu 30 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki akcyjnej, na którym m.in. udzielono absolutorium radzie nadzorczej, której wygasła kadencja. Przerwano obrady (...)

 • Okres wypowiedzenia umowy

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. (...)

 • Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

  Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/276/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 ? 2013

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXII/180/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXVIII/490/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.