Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-09
Organ wydający:Burmistrz Strzelec Opolskich
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 102 pozycja: 1247
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje : § 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2010 rok i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok - załącznik Nr 1 oraz informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - załącznik Nr 2 . § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc

Id: MSBLG-RPZRD-ZINNQ-YSKPB-FAVLV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1-1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-1.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-2 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-2.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-3 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-3.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-4 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-4.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-5 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-5.pdf

Id: MSBLG-RPZRD-ZINNQ-YSKPB-FAVLV. Podpisany

Strona 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-6 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-6.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-7 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-7.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-8 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-8.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-9 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-9.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-10 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich

Id: MSBLG-RPZRD-ZINNQ-YSKPB-FAVLV. Podpisany

Strona 3

z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-10.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-11 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-11.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-12 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-12.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-13 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-13.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok Załącznik Nr 1-14 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1-14.pdf Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok

Id: MSBLG-RPZRD-ZINNQ-YSKPB-FAVLV. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Informacja o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

Id: MSBLG-RPZRD-ZINNQ-YSKPB-FAVLV. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2011 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3914

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr OR.I-0151-158/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.