Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

zarządzenie Nr 125/11 Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-19
Organ wydający:Wojewoda Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1194
Hasła:wybory,zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE NR 125/11 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z uchwałą Rady Gminy Pokój Nr VIII/69/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zarządzam: § 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój w 2-mandatowym okręgu wyborczym nr 5, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 października 2011 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


wz. Wojewody Opolskiego Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski

Id: BSXOM-XAALA-JMLTI-DNIFP-YQEHI. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 125/11 Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. KALENDARZ WYBORCZY

Id: BSXOM-XAALA-JMLTI-DNIFP-YQEHI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  zarządzenie nr 81/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szepietowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  zarządzenie nr 80/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.140.1

  zarządzenie nr 75/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.169.1

  zarządzenie nr 92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XII/165/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.