Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowoszowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Oleśnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1012
Hasła:ulice,place,ronda,mosty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

12:22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128), Rada Miejska w Oleśnie uchwala: § 1. Nadać nazwę ulicy wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Łowoszów na działce oznaczonej numerami geodezyjnymi: k.m. 2 dz. nr 198/100 i 189/110 ? ulica Długa. § 2. Położenie i przebieg ulicy określa szkic graficzny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1012

Załącznik do Uchwały Nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wojciechowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świerczu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.