Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XVI/123/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 ? 2015

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rady Gminy w Wilkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1013
Hasła:zabytki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

12:21

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 ? 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012 ? 2015, zaopiniowany pozytywnie przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kowalczyk


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1013

Załącznik do Uchwały Nr XVI/123/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 12 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 13 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 14 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 15 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 16 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 17 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 18 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 19 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 20 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 21 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 22 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 23 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 24 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 25 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 26 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 27 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 28 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 29 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 30 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 31 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 32 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 33 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 34 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 35 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 36 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 37 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 38 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 39 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 40 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 41 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 42 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 43 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 44 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 45 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 46 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 47 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 48 ?

Poz. 1013

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 49 ?

Poz. 1013
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.312.4968

  uchwała nr XI / 58 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sośnie na lata 2012-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5863

  uchwała nr XXVII/60/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5632

  uchwała nr XXIV/123/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Orońsko na lata 2012-2015?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.186

  uchwała nr XV.74.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2962

  uchwała nr 176 / XIV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2012-2015

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowoszowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wojciechowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świerczu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.