Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Rada Miejska w Korfantowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1137
Hasła:podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 1137

UCHWAŁA NR XXIV/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: zm. przen. Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1675, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, M. P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 oraz M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961 i 962), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 894; M. P. z 2005 r. Nr 49, poz. 671 i 672; Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, M. P. z 2006 r. Nr 57, poz. 609 i 610; Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; M. P. z 2007 r. Nr 54, poz. 614 i 615; Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; M. P. z 2008 r. Nr 61, poz. 539 i 540; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; M. P. z 2009 r. Nr 53, poz. 749 i 750; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858 i Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, M. P. z 2010 r. Nr 59, poz. 781 i 782, Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391, Nr 291, poz. 1707, M. P. z 2011 r. Nr 71, poz. 706 i 707 Dz. U. z 2012 r. poz. 362), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku ?Wykaz inkasentów Gminy Korfantów? wprowadza się zmiany: - Sołectwo Włodary ? dodaje się: ?Adam Arabczuk?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Kazimierz Didyk


14:06:28
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1216

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.256

  uchwała nr XXXV/396/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1558

  uchwała nr XXXIV/237/09 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

  W dniu 30 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki akcyjnej, na którym m.in. udzielono absolutorium radzie nadzorczej, której wygasła kadencja. Przerwano obrady (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII-193/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Powiatu Krapkowickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.