Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. do porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Starosta Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1179
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 1179

ANEKS NR 1/12 z dnia 6 lipca 2012 r. do porozumienia nr 4/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego zawarty pomiędzy Starostą Opolskim Henrykiem Lakwą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole Zdzisławem Dzwonnikiem § 1. załącznik nr 3 do ww. porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego aneksu. § 2. Niniejszy aneks wiąże strony od dnia 28 maja 2012 r. § 3. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Starosta, jeden egzemplarz otrzymuje Nadleśniczy.


14:11:09

Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole Zdzisław Dzwonnik

Starosta Opolski Henryk Lakwa

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1179

Załącznik do Aneksu Nr 1/12 z dnia 6 lipca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr Or. 031.1.2012 Starosty Oleskiego z dnia 15 lutego 2012 r. do porozumienia nr 2/2006 z dnia 22-02-2006r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 7 Starosty Strzeleckiego z dnia 13 stycznia 2012 r. Do Porozumienia Nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.  w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. do porozumienia nr 1/11 z dnia 04.05.2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 5 Starosty Strzeleckiego z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr Or. 031.12.2011 Starosty Oleskiego z dnia 12 maja 2011 r. do porozumienia nr 4/2006 z dnia 22-02-2006r zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 4/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 3/12 Starosty Opolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 2/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. do porozumienia Nr AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.