Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Skarbimierz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1202
Hasła:ulice,place,ronda,mosty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1202

UCHWAŁA NR XVIII/126/2012 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ul. Opakowaniowa - drodze wewnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 82 k.m. 4 - obręb Skarbimierz Osiedle zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz Marek Kołodziej


13:34:13

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1202

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X\63\2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLII/297/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pępickiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Podstawa przeniesienia funkcjonariusza

  Co jest podstawą przeniesienia funkcjonariusza Policji na stanowisko w inne miejscowości?

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIII/307/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.