Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

wyrok Nr II SA/Op 530/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r., Nr XII/159/11, w przedmiocie strefy płatnego parkowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 472
Hasła:wyroki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 472

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Op 530/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Protokolant Sędzia WSA Sędzia WSA st. sekretarz sądowy Elżbieta Kmiecik Teresa Cisyk Grażyna Jeżewska ? spr. Grażyna Stykała

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. Nr XII/159/11 w przedmiocie strefy płatnego parkowania 1) stwierdza nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 pkt 1 sformułowania: ?Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Nieumieszczenie karty parkingowej lub umieszczenie jej w sposób uniemożliwiający jej odczytanie skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty parkingowej. W takim przypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.? w zaskarżonej uchwale zmieniającej uchwałę Nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Opola; 2) określa, że w tej części zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; 3) zasądza od Gminy Opole na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.


Na oryginale właściwe podpisy Zgodność odpisu z oryginałem potwierdza Kierownik Sekretariatu Wydziału II WSA w Opolu Grażyna Pałys
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1609

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XX/283/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2004 r. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2243

  uchwała nr L/945/09 Rady Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XVI/247/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.606

  uchwała nr VIII/110/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIX/18/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego ?Czysty Region? na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV.67.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.