Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

ogłoszenie Nr WL.GW.71400.1.2012 Burmistrza Miasta Nysa z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Burmistrz Miasta Nysa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 474
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 474

OGŁOSZENIE NR WL.GW.71400.1.2012 BURMISTRZA MIASTA NYSA z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 250, poz. 1873), Burmistrz Nysy podaje do publicznej informacji: 1) Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Nysa - stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia. 2) Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Nysa - stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3) Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Piotr Walach


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?2? Poz. 474

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Nr WL.GW.71400.1.2012 Burmistrza Miasta Nysa z dnia 23 marca 2012 r.

stawki czynszu w zasobach niepublicznych I pol. 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?3? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?4? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?5? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?6? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?7? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?8? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?9? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 10 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 11 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 12 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 13 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 14 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 15 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 16 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 17 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 18 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 19 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 20 ? Poz. 474

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Nr WL.GW.71400.1.2012 Burmistrza Miasta Nysa z dnia 23 marca 2012 r. stawki czynszu w zasobach niepublicznych za II półrocze 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 21 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 22 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 23 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 24 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 25 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 26 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 27 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 28 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 29 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 30 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 31 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 32 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 33 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 34 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 35 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 36 ? Poz. 474

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ? 37 ? Poz. 474
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1595

  ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ?Bona Familia? w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  wyrok Nr II SA/Op 530/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r., Nr XII/159/11, w przedmiocie strefy płatnego parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIX/18/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego ?Czysty Region? na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV.67.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.