Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

Tytuł:

porozumienie nr 9/2009 Burmistrza Wasilkowa z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-05-13
Organ wydający:Burmistrz Wasilkowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 105 pozycja: 1193
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie nr 11/2011 Burmistrza Wasilkowa z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.150.1

  porozumienie nr 10/2011 Burmistrza Wasilkowa z dnia 2 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.75.11

  porozumienie nr 6/2010 Burmistrza Wasilkowa z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  porozumienie nr 10/2009 Burmistrza Wasilkowa z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.75.11

  porozumienie nr 5/2010 Burmistrza Wasilkowa z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

zamów dokument

Porady prawne

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Zadaniowy czas pracy - miejsce wykonywania pracy

  Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przebywać w siedzibie firmy w określonych godzinach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  uchwała nr XXIII/116/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  uchwała nr XVII/122/09 Rady Gminy Janów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  uchwała nr 299/XLIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża, zmienioną Uchwałą Nr 69/XIII/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  uchwała nr XXIX/133/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.105.1

  uchwała nr XXVIII/258 /2009 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.