Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

Tytuł:

uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-05-28
Organ wydający:Rada Miejska w Augustowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 116 pozycja: 1279
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.31.445

  uchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/340/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicami 3 Maja, Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz rzeką Drwęcą i terenem jednostki wojskowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.58

  uchwała nr XXXIII/170/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim , ograniczonego ulicami : Al. J. Piłsudksiego , Żwirki i Wigury, Kleeberga i terenów PKP

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.230.2

  uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów ? Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XLI/522/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi i rondu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XLI/510/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy parkowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 14 - Mickiewicza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XL/505/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  zarządzenie nr 59/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.113.1

  zarządzenie nr 225/09 Wójta Gminy Narew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.