Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

Tytuł:

informacja Wojewody Podlaskiego o rozwiązaniu porozumienia zawartego w dniu 1 grudnia 2005 r., pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-08-03
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 1688
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami administracji rządowej

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.2

  informacja Wojewody Podlaskiego z dnia 8 września 2009r. o rozwiązaniu porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Białymstoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.156.1

  informacja Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2009r. rozwiązanie porozumienia z dnia 10 lipca 2009 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.22.33

  aneks nr 1 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 29 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  aneks nr 2 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lutego 2011r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

  informacja Wojewody Podlaskiego w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  porozumienie nr 1/09 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka ? Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części porozumienia ?Przejmującym? z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka ? Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym?z drugiej strony .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lipca 2009r. dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2009r. dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  uchwała nr 173/2623/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego komunikatu dotyczącego zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  rozporządzenie nr 8/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.