Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.197.2

Tytuł:

uchwała nr XXVI/149/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-07
Organ wydający:Rada Miasta Nowogród
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 197 pozycja: 2139
Hasła:

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.  Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych o kwotę 66 900 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały § 2.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - po stronie wydatków ? 15 220 102 zł - po stronie dochodów ? 11 135 380 zł § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu. § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 


Przewodniczący Rady Tadeusz Góralczyk Załacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXVI/149/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 29 maja 2009 r. Zalacznik1.doc

ID: ITMMTE. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXV/146/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  uchwała nr XXV/138/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.58.55

  uchwała nr XXIV/135/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 stycznia 2009r. sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.7.50

  uchwała nr XXII/125/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.7.51

  uchwała nr XXIII/126/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.197.2

  uchwała nr XXIX/261/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.197.2

  uchwała nr XXXVI/341/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.197.2

  uchwała nr XLII/524/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-143/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-142/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.