Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

Tytuł:

porozumienie Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 czerwca 2009r. Porozumienie pomiędzy Gminą Wysokie Mazowieckie a Gminą Kulesze Kościelne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-13
Organ wydający:Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 200 pozycja: 2207
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.27.50

  porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę stanowiącymi własność Gminy Wysokie Mazowieckie dla celów realizacji zadania Gminy Wysokie Mazowieckie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr 138/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr 133/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2009-2014

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.182

  uchwała nr 159/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.181

  uchwała nr 158/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXVI/221/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr 112/XXV/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 września 2009r. w sprawie zmiany kategorii dróg

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXI/126/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XX/141/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XX/140/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Wyszkach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.