Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

Tytuł:

porozumienie Starosty Monieckiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat drogami powiatowymi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-13
Organ wydający:Starosta Moniecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 200 pozycja: 2208
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Jaświły dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.690

  porozumienie Powiatu Niżańskiego z dnia 23 marca 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Niżańskim a Gminą Krzeszów w sprawie przekazania prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.688

  porozumienie Powiatu Niżańskiego z dnia 23 marca 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Niżańskim a Gminą i Miastem Ulanów w sprawie przekazania prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XX/93/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 grudnia 2008r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3092

  porozumienie nr 270/2012 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Zmiana sposobu rozwiązania umowy o pracę

  Czy w okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, strony takiej umowy mogą zmienić sposób jej rozwiązania np. za porozumieniem?

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

  Pracownik składa pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu 28.11.2006 r. Obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownik chciałby skrócić (...)

 • Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

  Gmina ma zamiar wykonać przyłącze kanalizacyjne pod drogą, która stanowi własność powiatu. Czy powiat może zażądać przywrócenia stanu sprzed wykonania kanalizacji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  porozumienie Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 czerwca 2009r. Porozumienie pomiędzy Gminą Wysokie Mazowieckie a Gminą Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXVI/221/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr 112/XXV/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 września 2009r. w sprawie zmiany kategorii dróg

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXI/126/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XX/141/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.