Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

Tytuł:

uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Jaświły dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Gminy Jaświły
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 2312
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-146/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/128/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Jaświły dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XX/93/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 grudnia 2008r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 5 listopada 2009r. Statut Gminy Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.70

  uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wydania aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły oraz nadaniu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXVI/122/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2009r. wsprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Jaświły do dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 127/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XXXV/180/09 Rady Miasta Kolno z dnia 1 października 2009r. w sprawie inicjatywy wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 356/XLIX/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo ? lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.