Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.220.2

Tytuł:

zarządzenie nr 80/09 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-11-17
Organ wydający:Wójt Gminy Milejczyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 220 pozycja: 2507
Hasła:

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.712.6080

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.220.2

  zarządzenie nr 17/1/09 Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.220.2

  uchwała nr XX/152/09 Rady Gminy Płaska z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.219.2

  aneks nr 1/2009 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 października 2009r. do porozumienia nr 6/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Józefa Gajewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta -Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia ?Przyjmującym?, z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gimny Suwałki -Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującą?, z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.219.2

  aneks nr 1/2009 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 października 2009r. do porozumienia nr 5/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Józefa Gajewskiego, przy kontrasygancie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zawanym w dalszej części porozumienia ?Przyjmującym?, z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującą?, z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funcjonujących na terenie miasta Suwałk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.219.2

  porozumienie Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 23 października 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.