Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

Tytuł:

informacja Wojewody Podlaskiego w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-01
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 62 pozycja: 1019
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami administracji rządowej

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.285.2931

  aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Piekoszów w sprawie komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2010.285.2930

  aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Morawica w sprawie komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2010.285.2933

  aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Zagnańsk w sprawie komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2010.285.2928

  aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Masłów w sprawie komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2010.285.2927

  aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Górno w sprawie komunikacji miejskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

  Na początku lipca pracownik przysłał do pracodawcy pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2010 r. Pracodawca odpowiedział (...)

 • Zmiana sposobu rozwiązania umowy o pracę

  Czy w okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, strony takiej umowy mogą zmienić sposób jej rozwiązania np. za porozumieniem?

 • Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

  Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. W sierpniu urodziłam syna. Urlop macierzyński skończył mi się 29.12.2008 i jeszcze skorzystałam z urlopu płatnego (zaległego) (...)

 • Okres wypowiedzenia a porozumienie

  Podpisano umowę o pracę na czas nieokreślony w dniu 01.08.2000 r., natomiast rozwiązanie tej umowy następuje w dniu 31.07.2003 r. Czy przysługuje 3-miesięczny okres (...)

 • Okres wypowiedzenia umowy

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

  uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Orla z dnia 19 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-składowych i zabudowy usługowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczykały w gminie Orla

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

  uchwała nr XXXIII/133/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

  uchwała nr XXXV/255/10 Rady Gminy Łomża z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

  uchwała nr XXXI/181/10 Rady Gminy Narew z dnia 8 marca 2010r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Rybaki, Puchły, Janowo oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.62.10

  uchwała nr XXV/165/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.