Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-66/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LX/246/10 Rady miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-30
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1251
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.224.2

  uchwała nr L/200/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.14.27

  uchwała nr LI/204/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.28.29

  uchwała nr 151/XL/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.73.71

  uchwała nr XLII/166/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.32.56

  uchwała nr LIII/212/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXV/153/10 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.