Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-69/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie okreslenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przynawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-30
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1253
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr 101/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne obejmujący obszar położony w miejscowości Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.43.41

  uchwała nr 103/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorażnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 121/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.70

  uchwała nr 104/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla psychologa szkolnego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-68/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/229/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-66/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LX/246/10 Rady miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  uchwała nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz granic ich obwodów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.