Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-28
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 1391
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego. 1. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 21 lutego 2011 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 1 radnego Pan Tadeusza Arłukowicza z listy wyborczej nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w związku z art. 190 ust.1 pkt 2 ustawy . 2. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr VII/42/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. stwierdził, że radną w okręgu wyborczym nr 1 została Pani Danuta Kaszyńska kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. 3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 1 oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.


Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: VXJWA-NLIQO-BKINB-KSPFM-NECQK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.50

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.34

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  aneks Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 31 marca 2011r. do porozumienia z dnia 23 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenia przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  porozumienie nr 13 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  porozumienie nr 12 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.