Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 206
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) , Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego. 1) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr I/4/10 z dnia 9 grudnia 2010r. stwierdził wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 3 radnego Pan Mieczysława Leona Czerniawskiego z listy wyborczej nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy SLD w związku z art. 190 ust.1 pkt 2b ustawy . 2) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr II/6/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. stwierdził, że radnym w okręgu wyborczym nr 3 został Pan Marek Stanisław Minda kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 3) Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 3 oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.


Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: KDTJB-NRECE-BCEZR-CODYV-YWCLX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.50

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.34

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Dobrzyniewo Duże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wasilków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.