Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego w okręgu wyborczym nr 2

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 208
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego w okręgu wyborczym nr 2 Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) , Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego 1. Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwałą Nr II/5/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 2 radnego Pan Piotra Siniakowicza z listy wyborczej nr 4 zgłoszonej przez KW Platforma Obywatelska RP w związku z art. 190 ust.1 pkt 2b ustawy . 2. Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwałą Nr III/9/10 r. z dnia 29 grudnia 2010 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym nr 2 został Pan Franciszek Żero kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 2 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.


Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: UCCKS-SLGRP-JDKAG-RRTAF-KMJJZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Mońkach w okregu wyborczym nr 4

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okregu wyborczym nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.149

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okręgu wyborczym nr 5

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Mońkach w okregu wyborczym nr 4

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Dobrzyniewo Duże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.