Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wyszki przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-05-20
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 1699
Hasła:Wybory: wyniki wyborów uzupełniających

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 9 maja 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wyszki przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wyszki przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 265. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 79. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 79, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 29,81%. 7. Wybrano 1 radnego. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 10 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2. Wybory odbyły się. 3. Głosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 265. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 79. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 79, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 29,81%. 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 0, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów. 8. Liczba głosów ważnych wyniosła 79, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów. 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW PRAWICA SAMORZĄDOWA GMINY WYSZKI 30 a) GÓRSKA Lucyna 30 2) lista nr 2 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 49 a) ŁUCZAJ Grzegorz 49 10. Radnym został wybrany: 1) z listy nr 2 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ: a) ŁUCZAJ Grzegorz; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Id: ZJYTG-ALNHX-CUCMY-IHTSN-YSMJF. Podpisany Strona 1

Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: ZJYTG-ALNHX-CUCMY-IHTSN-YSMJF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.99

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.26

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Surażu przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.48

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.133.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemiatycze przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1033

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 maja 2009r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bircza przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drohiczynie przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie przekazania zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umów, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1

  porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1

  porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. prowadzenia zadań publicznych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1

  decyzja nr OLB-4210-2(9)/2011/439/X/WG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.