Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.65.2011.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/50/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-06-10
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 160 pozycja: 1855
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Nowa Wieś Wielka Wschód?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-175/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/294/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Podbudówek w gminie Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.70

  uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 17,18,19,88,89 w miejscowości Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.6363

  uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr ewid. 322/2 w miejscowości Mała Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.4.51

  uchwała nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mostowlany

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kołodno

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.