Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

Tytuł:

obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:KOMISARZ WYBORCZY W BIAŁYMSTOKU
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 181 pozycja: 2192
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.52

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.53

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rday Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.54

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.51

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bialsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.23.42

  uchwała nr XXXIII/219/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Bielskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  informacja Starosty Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tykocin prowadzenia i finansowania w 50 % kosztów zadania "Wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka - Zajki poiprzez zwiększenia grubości nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wyrównanie poboczy kruszywem (gmina Tykocin)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tykocin prowadzenia i finansowania zadania ""Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1553B w m. Radule"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.79.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lipca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.