Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łapach w okregu wyborczym nr 2

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 284 pozycja: 3502
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łapach  w okregu wyborczym nr 2  Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ­ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad  powiatów  i sejmików  województw  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  176,  poz.  1190,  z 2011  r.  Nr  34,  poz.  172)  ,  Komisarz  Wyborczy  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na  skutek  wygaśnięcia  mandatu  radnego  nastąpiła  zmiana  w składzie Rady Miejskiej w Łapach.  1. Rada Miejska w Łapach uchwałą Nr XV/132/11 z dnia 30 września 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu  w okręgu wyborczym nr 2 radnego Pan Andrzeja Gąsowskiego z listy wyborczej nr 13 zgłoszonej przez Komitet  Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie w związku z art. 190 ust.1 pkt 2 ustawy .  2. Rada  Miejska  w Łapach  uchwałą  Nr  XVI/145/11  r.  z dnia  28  października  2011  r.  stwierdziła,  że  radnym  w okręgu  wyborczym  nr  2 został  Pan  Roman  Falkowski  kandydat  z tej  samej  listy,  który  w wyborach  uzyskał  kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.  3. Obwieszczenie  niniejsze  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  opublikowanie  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 2 oraz w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Łapach.   


Komisarz Wyborczy  w Białymstoku  Bogdan Łaszkiewicz

Id: XLZQO­TJUYF­VBTSJ­FBWZC­PFVYT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.222.2

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łapach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okręgu wyborczym nr 5

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Mońkach w okregu wyborczym nr 4

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okregu wyborczym nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 11 maja 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łapach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

  porozumienie nr 13/1/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

  porozumienie nr 12/1/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

  uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.