Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.4

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-27
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 313 pozycja: 4160
Hasła:Wybory: wyniki wyborów uzupełniających

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 19 grudnia 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu   przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.  Na podstawie art.182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ­ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw ( Dz. U. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art 16 ust.3 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  ­  Kodeks  wyborczy  (  Dz.  U.  Nr  21,  poz.  113  z póżn.  zm.1) ) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do  Rady Miejskiej w Goniądzu przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.  CZĘŚĆ I. Dane ogólne  1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.  2. Wybierano  1 radnego  spośród  2 kandydatów  zgłoszonych  na  2 listach  kandydatów  przez  2 komitety  wyborcze.  3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.  4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1574.  5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 314.  6. Liczba  kart  ważnych  (  osób,  które  wzięły  udział  w wyborach)  wyniosła  314,  czyli  frekwencja  wyborcza  wyniosła 19,95%.  7. Wybrano 1 radnego.  CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów  Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1  1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.  2. Wybory odbyły się.  3. Głosowanie przeprowadzono.  4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1574.  5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 314.  6. Liczba  kart  ważnych  (  osób,  które  wzięły  udział  w wyborach)  wyniosła  314,  czyli  frekwencja  wyborcza  wyniosła 19,95%.  7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5, co stanowi 1,59% ogólnej liczby głosów.  8. Liczba głosów ważnych wyniosła 309, co stanowi 98,41% ogólnej liczby głosów.  9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:  1) lista nr 1 KWW NASZ GONIĄDZ  165  a) KOŚCIUCH Henryk  a) KARŁOWSKA Barbara  10. Radnym został wybrany:  1) z listy nr 1 KWW NASZ GONIĄDZ: 


Id: FB005D9F­9427­4E5E­BA69­5E557A551D08. Podpisany Strona 1

165  144 

2) lista nr 2 KWW "MIASTO GONIĄDZ"       144 

a) KOŚCIUCH Henryk  11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.   

Komisarz Wyborczy  w Białymstoku  Bogdan Ryszard Łaszkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

 

Id: FB005D9F­9427­4E5E­BA69­5E557A551D08. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.26

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Surażu przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.48

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.99

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.133.1

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemiatycze przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.306.4

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego uzupełniające obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.4

  informacja Starosty Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.4

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.141.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały NR VIII/68/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Nurcu-Stacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.4

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.4

  uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.313.4

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.