Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okręgu wyborczym nr 5

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-02-11
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 39 pozycja: 548
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okręgu wyborczym nr 5 Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Powiatu Białostockiego. 1) Rada Powiatu Białostockiego uchwałą Nr II/24/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okregu wyborczym nr 5 radnego Pana Wiktora Brzosko z listy wyborczej nr 10 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2b ustawy. 2) Rada Powiatu Białostockiego uchwałą Nr III/35/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. stwierdziła, że radnym w okregu wyborczym nr 5 został Pan Ryszard Łapiński kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 3) Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okregu wyborczego nr 5 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: DARDW-DZETZ-JHQOD-PPBGZ-DJBCW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okregu wyborczym nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego w okręgu wyborczym nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Mońkach w okregu wyborczym nr 4

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.149

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.14.2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prze Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.13.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/23/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  zarządzenie nr 6/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  uchwała nr 4.20.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.