Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.18.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-01
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 709
Hasła:Nauczyciele: pomoc zdrowotna,Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/240/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Grębocice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.157.3875

  uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. 2009.84.1008

  uchwała nr XXIX/129/2008 Rady Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bałtów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

zamów dokument

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

  Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia (...)

 • Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

  Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.